Épületek felmérése

Terenske izmere

Épületek teljeskörű helyszíni felmérése tervfeldolgozással, felmérési tervek készítésével. 

Épületfelmérést elengedhetetlen végezni meglévő épületek bővítésénél, tetőtér beépítésénél, meglévő épület fennmaradási engedély iránti kérelménél, valamint bontási terv készítésénél. Felmérési tervekre akkor is szükség van, ha a meglévő épületről rendelkezésre áll tervdokumentáció, mivel a kivitelezés során, illetve esetleges korábbi átépítések miatt gyakori jelenség, hogy az épület valós állapota nem minden esetben tükrözi a régebbi terveken szereplő állapotot.

Izdelava posnetka obstoječega stanja s terenskimi izmerami.

Izmere na terenu je potrebno izvesti pri prizidavah, pozidavah mansarde, legalizaciji objektov in pri rušitvenih načrtih. Posnetek obstoječega stanja je potrebno izvesti tudi v primeru, ko razpolagamo z dokumentacijo stavbe, ker pri izvedbi in dozidavah obstoječe stanje ni vedno identično stanju na projektih.

Tervezés

Projektiranje

Épületek teljeskörű tervezése a kezdeti szakasztól az építkezés befejezéséig.

 • vázlatterv

 • tanulmányterv

 • egyszerű bejelentéshez kötött terv

 • építési engedélyezési terv

 • kiviteli terv

 • tenderterv

 • megvalósulási terv

 • marketing célú terv

 • tanácsadás

A munka megkezdése előtt telefonos egyeztetés történik, amely során megbeszéljük, mi a tervezendő feladat. Elkérem a telek adatait a pontos beazonosítás miatt, utána egy személyes konzultáció keretén belül felmérjük az igényeket, megbeszéljük a tervezési feladatot, pontosítjuk a tervezési programot. A program meghatározásából készül egy kezdetleges költségbecslés, ami egy kezdeti képet ad arról, nagyjából mennyibe fog kerülni a beruházás. Ezek után készítek egy tervezési díjkalkulációt, árajánlatot a beruházási költség és tervezési program segítségével. Az árajánlat elfogadása után kezdődhet a tervezés, ami általában néhány személyes konzultációval kezdődik, majd a tervezési folyamat közben további konzultációkkal folytatódik, aminek a sűrűsége egyéni megegyezés, illetve a tervezendő feladat jellegének függvénye. Amennyiben szükséges épületfelmérést, helyszínbejárást alkalmazni, ezek is ekkor történnek.

Projektiranje stavb od začetne faze projektiranja do končne faze izvedbe.

 • idejna zasnova

 • dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

 • projekt za izvedbo

 • projekt za razpis

 • projekt izvedenih del

 • projekt za marketing

 • svetovanje

Pred začetkom sodelovanja bomo izvedli telefonski pogovor o tem, kaj je točno predmet projektiranja, kaj je projektna naloga. Prosil bom za podatke o parceli za točno identifikacijo. Nato po osebnem srečanju bomo določili točne zahteve in potrebe, se dogovorimo za projektno nalogo. Iz projektne naloge se izdela ocena investicije, kar bo dalo približno sliko o tem, kakšni stroški bodo nastali pri izvedbi investicije. Nato bom izdelal ponudbo na podlagi projektne naloge in investicijskih stroškov. Po sprejetju ponudbe se lahko začne projektiranje, ki se začne z osebnini pogovori, nato se med projektiranjem število sestankov lahko spremeni na podlagi dogovora ali na podlagi funkcije objekta. Če je potrebno izvesti posnetek obstoječega stanja, se to izvede tudi v tej fazi.

Tervezői művezetés

Projektantsko vodenje

A kivitelezés fázisban lehet tervezői művezetést is kérni, amely során minimum 6 alkalommal helyszíni bejárást folytatok. Ennek keretében tisztázni lehet a kivitelezés közben felmerülő kérdéseket, problémákat.

V fazi izvedbe se lahko izvaja projektantski nadzor na gradbišču, pri katerem najmanj šestkrat grem na gradbišče. Med projektatnskim nadzorom se lahko na licu mesta rešijo vprašanja in problemi, ki so nastali med gradnjo.

Energetikai tanúsítvány

Energetske izkaznice

Épületek energetikai számítása, valamint energetikai tanúsítvány készítése. Energetikai tanúsítvány készítése elengedhetetlen új épületek építése esetén, meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladásánál vagy bérbeadásánál, 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Az energetikai tanúsítói jogosultsággal lehetőség nyílik, hogy már a tervezés kezdeti fázisától az épülettel párhuzamosan fejlődjön az épület energetikai koncepciója is. Ez hozzásegít ahhoz, hogy az épület üzemelésénél az energiahordozókat észszerűen, költséghatékonyan és környezettudatosan használjuk fel, amivel csökkenthető a jövőbeli üzemelési költség és a környezetszennyezés is.

Izdelava energetskih izračunov in energetskih izkaznic na Madžarskem. Energetske izkaznice je potrebno izdelati pri novogradnjah, pri prodaji namembnostne enote, pri dajanju namembnostne enote v najem, pri upravnih stavbah, ki so večje od 500 m2, pri državnih objektih. Opisani so veljavni za Madžarsko.

Z omenjenim pooblastilom se lahko že od začetne faze projektiranja vzporedno z nastajanjem stavbe nastaja tudi energetski koncept stavbe. To pripomore k temu, da pri obratovanju vestno, učinkovito in okolju prijazno uporabimo energente, s čimer lahko zmanjšamo stopnjo onesnaženosti okolja in stroške obratovanja.