Nemzeti Mintaterv Katalógus, országos ötletpályázat

Narodni katalog tipskih hiš, državni natečaj

2019-ben országos ötletpályázat került kihirdetésre a Nemzeti Mintaterv Katalógus megalkotásához. A célja az volt, hogy olyan lakóházakat gyűjtsenek össze a katalógusba, amelyek a lakossági építkezések támogatását és a magyar vidék épített környezetének minőségét tudja növelni. Ezért egy tájegységi karaktert hordozó interneten is elérhető családi ház tervadatbázist kívánt létrehozni a kiíró. Az adatbázist alkalmazva olcsóbban és gyorsabban lehet építkezni szakmailag elbírált, műszakilag ellenőrzött, adaptálásra alkalmas tervdokumentációval.

Leta 2019 je bil razpisan državni arhitekturni natečaj za izvedbo Narodnega kataloga tipskih hiš. Cilj je bil zbrati takšne projekte hiš, s katerimi se lahko pomaga zasebnim graditeljem in ki lahko dvignejo kvaliteto gradnje podeželskih objektov. Zato so ustvarili spletno podatkovno bazo projektov družinskih hiš, ki nosijo na sebi določen karakter regije. S pomočjo podatkovne baze lahko ljudje hitreje gradijo hiše, ki so bile strokovno in tehnično vrednotene in ki so primerne za adaptacijo.

A terv és a hozzátartozó tervdokumentáció megtalálható az alábbi linken:

Projektna dokumentacija je dostopna na spodnjem linku:

https://www.oeny.hu/oeny/nmtk/tervreszletek/NMTK-149