ZSOLT BALASKÓ

Sem Zsolt Balaskó, arhitekt. Odraščal sem v Dolini pri Lendavi. Študij arhitekture sem začel v Mariboru, nato po opravljeni prvi stopnji sem študij nadaljeval na Fakulteti za arhitekturo Tehniške in ekonomske univerzve v Budimpešti, kjer sem končal drugo stopnjo študija.

Po diplomiranju sem se preselil v mesto Pécs na Madžarskem, kjer sem se zaposlil v tamkašnjem arhitekturnem biroju. Leta 2018 sem pridobil naziv pooblaščenega arhitekta na Madžarskem, leta 2019 pa tudi v Sloveniji.

Pri svojem delu sem se ukvarjal z različnimi projekti, od enostanovanjskih hiš do večstanovanjskih stavb. Poleg tega sem v lepem številu sodeloval tudi pri projektiranju kmetijskih, inudstrijkih objektov, ter tudi pri javnih, sakralnih in zaščitenih objektih.

Od kar sem se začel globlje ukvarjati z arhitekutro me je začela zanimati povezava med arhitekturo in krajem, kjer stavba stoji. Ko sem hodil po novih krajih sem podzavestno začel iskati, ali obstajajo kakšna načela, ki so izoblikovala naravno in grajeno okolico kraja. Ali obstaja kakšno skupno načelo, ki je izoblikovalo in določilo nastanek teh krajev. Me zelo zanima poiskanje in spoznanje teh skupnih točk in premestitev le-teh v sodobno projektiranje, kar omogoča nastanek nove, okolju prijazne, ampak vseeno lokalne arhitekture s tem, da ohranjamo, spoštujemo grajene in naravne vrednote in se prilagodimo le-tem.

IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNE IZKUŠNJE

  • 2009-2012 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Smer arhitektura, diploma 1. stopnje BSc

  • 2012-2013 Erasmus izmenjava, Tehniška in ekonomska univerza v Budimpešti, Fakulteta za arhitekturo

  • 2013-2014 Izmenjava Inštituta Balassi, Magyar Ösztöndíj Bizottság, Tehniška in ekonomska univerza v Budimpešti, Fakulteta za arhitekturo

  • 2014-2015 Tehniška in ekonomska univerza v Budimpešti, Fakulteta za arhitekturo, magisterij, 2. stopnja MSc

  • 2015-2020 Gáterv Építésziroda Kft, Pécs, arhitekt sodelavec

  • 2018 - lastno podjetje

  • 2020-2022 Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Odranci, odgovorni projektant arhitekture

  • 2022 - lastno podjetje

PRIZNANJA

  • 2014-2015 1. mesto na tekomvanju Znanstvena študentska konferenca s sodelavko Judit Polányi z delom "Vpliv rehabilitacij javnih prostorov na uporabo le-teh"

  • 2019 Pridobitev nagrade za projekt enodružinske hiše na javnem državnem natečaju za izdelavo podatkovne baze kataloga tipskih družinskih hiš